Östermalms Flytt & Pianotransport AB
Box 451 31
104 30  Stockholm

Besöksadress:
Tulegatan 3

113 58 Stockholm
Tel: +46 8-644 44 42

Tungtransporter och pianoflytt utförs av Stockholms Pianoflytt, org.nr 556789-6583, som är en del av Östermalms Flytt & Pianotransport